RECENT FROM BLOG

Rau Muống Xào

Rau Muống Xào – JQ Food Viet

Stir-Fried Water Spinach (RAU MUONG XAO)

Read More
Canh Bí Đao Tép Đâm

Canh Bí Đao Tép Đâm – JQ Food Viet

Winter Melon Soup (CANH BI DAO NAU TEP BAM) with Ground Shrimp

Read More
Khế Sau Hè

Cây Khế Sau Hè Nặng Trĩu Cành – JQ Food Viet

Star Fruits, Carambola (CÂY KHẾ SAU HÈ NẶNG TRĨU CÀNH) Backyard Fruit Tree

Read More
Khóm Gọt

Gọt Khóm Gọn, Sạch & Đẹp – JQ Food Viet

How to Peel and Trim a Pineapple (CÁCH GỌT THƠM, DỨA, KHÓM ĐẸP và ÍCH HAO)

Read More
Thịt Bò Xào Giá Hẹ Thơm

Thịt Bò Xào Giá Hẹ Thơm – JQ Food Viet

Beef, Pineapple, Asian Chives and Bean Sprouts Stir-Fry (THỊT BÒ XÀO GIÁ HẸ THƠM)

Read More
Khoai Mì Hấp

Khoai Mì Hấp – JQ Food Viet

How to Peel, Clean and Cook Yucca/Cassava (CÁCH GỌT và HẤP KHOAI MÌ) https://www.youtube.com/watch?v=OBxwn1HAWAM

Read More
Bánh Phở Làm Ở Nhà

Bánh Phở Làm Ở Nhà – JQ Food Viet

Homemade “Pho” noodles (LAM BANH PHO TAI NHA)

Read More
Cánh Gà Chiên Bột Hooter

Cánh Gà Chiên Bột Hooter – JQ Food Viet

Fried Chicken Wings (CÁNH GÀ CHIÊN) w/ Hooter Wing Breading

Read More
Thịt Heo Quay

Thịt Heo Quay – JQ Food Viet

Cripy Roasted Pork (THỊT HEO QUAY LÀM Ở NHÀ VÀNG ƠM)

Read More
Đậu Que Xào

Đậu Que Xào – JQ Food Viet

String Beans Stir-Fry (DAU QUE XAO) Stir-Fried Green Beans

Read More
Chả Giò Tôm Thịt

Chả Giò Tôm Thịt – JQ Food Viet

Shrimp, Pork and Vegetable Egg Rolls (CHA GIO TOM THIT)

Read More
Cây Sơ Ri & Trái

Cây Sơ Ri & Trái – JQ Food Viet

Fruit Tree: Acerola Cherry (CHÙM SƠ RI ĐUNG ĐƯA TRƯỚC GIÓ) Barbados Cherry (Backyard Fruit Tree_

Read More