VOA Tieng Viet – Hỏi đáp y học

VOA Vietnamese’s “Hỏi đáp y học” program:

We’re trying to share their healthcare q&a in Vietnamese videos but unsuccessful so we have to wait until they upload on YouTube. Sorry, that’s all we can do.

voavietyhoc

 1. Hỏi đáp y học: Nang dưới niêm mạc hành tá tràng
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=hoi-dap-y-hoc-nang-duoi-niem-mac-hanh-ta-trang
 2. Hỏi đáp y học: Bệnh bạch biến
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=hoi-dap-y-hoc-benh-bach-bien
 3. Hỏi đáp y học: Nghẹt mũi
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=hoi-dap-y-hoc-nghet-mui
 4. Hỏi đáp y học: Tóc bạc sớm
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=hoi-dap-y-hoc-toc-bac-som
 5. Hỏi đáp y học: Chứng ngáy khi ngủ
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=hoi-dap-y-hoc-chung-ngai-khi-ngu
 6. Hỏi đáp y học: COPD và mắt nhìn thấy hai đến ba hình
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=hoi-dap-y-hoc-copd-va-mat-nhin-thay-hai-den-ba-hinh
 7. Hỏi đáp y học: Đau bụng dưới, bên trái
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=hoi-dap-y-hoc-dau-bung-duoi-ben-trai
 8. Hỏi đáp y học: Rát bên trong vùng dưới rốn
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=hoi-dap-y-hoc-rat-ben-trong-vung-duoi-ron 
 9. Hỏi đáp Y học: Đau bụng và chảy máu đường hậu môn (Abdominal pain and rectal bleeding)
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&slg=dau-bung-va-chay-mau-duong-hau-mon-abdominal-pain-and-rectal-bleeding
 10. Hỏi đáp Y học: Ung thư tế bào lâm ba (Lymphoma – Ung thư tế bào lâm ba (lymphocytes)
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&start=2&slg=ung-thu-te-bao-lam-ba
 11. Hỏi đáp Y học: Viêm thần kinh thị giác và bệnh đa xơ cứng
  Viêm thần kinh thị giác (Optic neuritis), và Bệnh đa xơ cứng (Multiple sclerosis)
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&start=2&slg=viem-than-kinh-thi-giac-benh-da-xo-cung-optic-neuritis-multiple-sclerosis
 12. Hỏi đáp y học: Chuột rút ở chân tay
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&start=2&slg=chuot-rut-o-chan-tay
 13. Hỏi đáp y học: Chữa mồ hôi tay chân
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&start=2&slg=chua-mo-hoi-tay-chan
 14. Hỏi đáp Y học:Sinh con khi nhiễm viêm gan B?
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&start=2&slg=sinh-con-khi-nhiem-viem-gan-b
 15. Hỏi đáp Y học: Tai biến mạch máu não hay đột quỵ
  http://tintucbay.com/viet-video/?catid=voa-tin-tuc-suc-khoe&start=2&slg=tai-bien-mach-mau-nao-hay-dot-quy